„ALUMNI ONLINE!” FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

Az „Alumni Online!” weboldal (továbbiakban: weboldal) a https://app.alumni.phbences.hu URL címen érhető el. Adatkezelője a Pannonhalmi Bencés Alumni. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71958/2014.

A weboldal két különálló felületből tevődik össze: felhasználói bejelentkezés nélkül is elérhető felületből (továbbiakban: publikus felület) valamint a kizárólag felhasználói bejelentkezés után elérhető felületből (továbbiakban: védett felület).

A publikus felületen közvetlenül egyetlen olyan felhasználói adat sem érhető el a látogatók számára, amelyet a felhasználók a védett felületen vittek fel a rendszerbe. Közvetetten, statisztikai célból ezen információk származékai megjelenhetnek:

 • weboldal látogatottsági adatai
 • felhasználók statisztikai adatai
 • felhasználói interakciók statisztikai adatai

A védett felületre való belépés csak regisztrációt követően lehetséges. A regisztráció során a látogató a következő adatokat felviszi a rendszerbe, egyúttal hozzájárul, hogy ezen adatokat minden regisztrált felhasználó számára elérhetők lesznek:

 • érettségi bizonyítványban szereplő név
 • érettségi évfolyam, osztály
 • név
 • felhasználónév

A regisztrációs során a következő adatokat felviszi a rendszerbe, egyúttal nyilatkozik ezen adatok láthatósági célközönségéről:

 • kapcsolattartó email cím
 • kapcsolattartó telefonszám
 • levelezési cím és címzett név
 • belépési jelszó

A láthatósági célközönség az alábbi három egyike lehet:

 • csak az adatkezelő munkatársai
 • az azonos érettségi osztályba tartozó regisztrált felhasználók és az adott osztály osztályfőnökei (a weboldal regisztrált felhasználóiként)
 • minden regisztrált felhasználó

A regisztráció során a látogató nyilatkozik arról, hogy a később megadható információk esetében melyik láthatósági célközönség legyen az alapértelmezett beállítás. Bármely beállítás később a látogató által tetszőlegesen módosítható.

A regisztráció során a látogató az előzőeken felül a következő személyes adatokat adja meg:

 • anyja neve
 • születési hely
 • születési idő.

Ezen adatok láthatósági célközönsége kizárólag az adatkezelő munkatársai.

A felhasználó a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy a felvitt adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen felül nyilatkozik arról, hogy a jelen dokumentumban leírt adatvédelmi nyilatkozatot hiánytalanul elfogadja. Továbbá nyilatkozik arról, hogy a regisztrációval egyúttal a Pannonhalmi Bencés Alumni szervezetébe történő felvételét kéri.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatkezelő a regisztrálását érvénytelennek tekinti, úgy a regisztrációt érvénytelenítheti, a felhasználót a rendszerből törölheti.

A felhasználó a regisztráció során elfogadja, hogy az általa megadott email címmel automatikusan feliratkozik a rendszerben szereplő összes hírlevélre. A felhasználó a védett felületre történő bejelentkezést követően ezt bármikor módosíthatja, bármely hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A regisztrált felhasználók az általuk beállított felhasználónév és jelszó párossal beléphetnek a weboldal védett felületére. A felhasználó jogosult a védett felület minden olyan szolgáltatásának használatára, amely esetén nem sérül egyetlen másik felhasználó láthatóságra vonatkozó nyilatkozata.

A felhasználó saját adatlapot tölt ki, amely a védett felület többi szolgáltatásának információs bázisát képezi. Az adatlapon a regisztráció során felvitt adatokon felül a felhasználó a következő adatokat viheti fel a rendszerbe. (Az adat után szereplő szám a láthatósági beállítás sorszámát jelenti: az azonos sorszám alá tartozó adatokról együttesen állítható be a láthatósági nyilatkozat.)

 • Profilkép (láthatóság nem állítható, minden regisztrált felhasználó számára látható)
 • Tartózkodási hely, ország (1)
 • További személyes email címek (2)
 • Munkahelyi email címek (3)
 • További személyes telefonszámok (4)
 • Munkahelyi telefonszámok (5)
 • Munkahely neve (6)
 • Munkahely weboldala (6)
 • Munkahelyi beosztás (7)
 • Munkahely tevékenységi kör (8)
 • Munkahelyi cím (9)
 • Szöveges ajánlat a diáktársaknak (10)
 • Ajánlat kulcsszavak (10)
 • Ajánlat kategóriák (10)
 • Egyetemek (11)
 • Egyetemi szakok (11)
 • Egyetemi kollégiumok (11)
 • Egyetemi tevékenységek (11)
 • Közösségi média elérhetőségek (12)
 • Egyéb tevékenységek, hobbik (13)
 • Hírlevél email cím (láthatóság nem állítható, csak az adatkezelő munkatársai láthatják)

A felhasználó az adatlapján feliratkozhat a weboldal levelezési listáira, illetve bármikor leiratkozhat ezen listák bármelyikéről. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az általa feliratkozott levelezési listákról rendszeresen email üzeneteket küldjön az adatlapon meghatározott hírlevél email címre. Amennyiben a felhasználó olyan hírlevél email címet visz fel a rendszerbe, amelynek nem ő a jogos felhasználója, az ebből következő esetleges károkért felelősséget vállal.

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az általa megadott levelezési címre leveleket illetve egyéb tájékoztató kiadványokat küldjön.

Amennyiben a felhasználó az ezen dokumentumban rögzített feltételeket megszegi, úgy a weboldal üzemeltetői jogosultak a felhasználó rendszerbe történő belépését határozatlan időre korlátozni.

Pannonhalmi Bencés Alumni adatkezelő
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71958/2014.

Kelt: Pannonhalma, 2014.01.20.
Dokumentum verzió: 1.0


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a https://app.alumni.phbences.hu oldalán történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat teljes körűen – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásai szerint – az adatkezelő kezelje, az „ALUMNI ONLINE! Felhasználási Feltételek”-ben részletezettek szerint a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozónak továbbítsa.

Az adatkezelő vállalja, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, illetve megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat (felhasználási feltételek), amelyek a 2011. évi CXII. tv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő kijelenti, hogy minden olyan harmadik felet (adatfeldolgozó), akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatokkal kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az érintett – a Ptk. vonatkozó szabályai alapján – bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.

Pannonhalmi Bencés Alumni adatkezelő
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71958/2014.

Kelt: Pannonhalma, 2014.01.20.
Dokumentum verzió: 1.0